Aktualności 2 Aktualności 3 aktualności 4 aktualności 5 Aktualności 1

Aktualności 2

Aktualności 3

aktualności 4

aktualności 5

Aktualności 1

Terapia mięśniowo-powięziowych PUNKTÓW SPUSTOWYCH

z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu

 

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych

Termin:  11-13.03.2021  nowy termin  05-07.06.2021r. (sob-pon)

Cena: 1 497 PLN

Miejsce: Lublin

Prowadzący: mgr Marcin Brzozowski

Absolwent 5-cio letniego podyplomowego cyklu kształcenia z zakresu Medycyny Osteopatycznej w Akademii Osteopatii. Mgr fizjoterapii (studia wyższe ukończone z wyróżnieniem w roku 2004);

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Fizykoterpii i Masażu w Katedrze Fizjoterapii AWF we Wrocławiu (2006-2012), doktorant AWF – po wszczęciu przewodu doktorskiego. Wielokrotny uczestnik (również czynny) ogólnopolskich konferencji o tematyce medycznej. Współautor kilkunastu publikacji o tematyce medycznej w fachowej literaturze polsko- i angielskojęzycznej. Wieloletni pracownik Wydziału Fizjoterapii W.S. Copernicus we Wrocławiu oraz PMWSZ w Opolu.

W pracy z pacjentami wykorzystuje m.in. techniki osteopatyczne (w tym przykładowo techniki terapii crano-sacralnej, wisceralnej czy manualnej), terapię manualna wg koncepcji Mulligana (np. mobilizacje stawów z ruchem) oraz szereg innych metod. Specjalizuje się w tematyce z zakresu ortopedii i neurologii.

Przyjmuje pacjentów w Systema Centrum Zdrowia, prowadzi warsztaty i szkolenia dla fizjoterapeutów i osteopatów.

 


 

DOTACJE na szkolenia

Przypominanmy o możliwościach pozyskania wsparcia na nasze szkolenia. Ten kurs znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie mikro i mały praedsiębiorca może otrzymać nawet 80% dofinansowania dla siebie i swoich pracowników.

Link do karty usługi rozwojowej Terapia mięśniowo - powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=878556

 

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem możesz starać się nawet o 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez odpowiedni Urząd Pracy.

Więcej na temat dotacji w zakładce DLA KURSANTÓW   ->   WARTO WIEDZIEĆ  lub telefonicznie i mailowo

 


Intensywny, praktyczny kurs dotyczący terapii mięśniowo- powięziowych punktów spustowych (Trigger Points- TRP ). Terapia bazująca na technice pozycyjnego rozluźniania, uważana jest na całym świecie za jedną z najskuteczniejszych przy zaburzeniach mięśniowo-powięziowych.

Weź udział w kursie i poznaj jak dzięki nowoczesnej, funkcjonalnej diagnostyce narządu ruchu, lokalizować, rozpoznawać i skutecznie leczyć istotne punkty spustowe przy wykorzystaniu pozycyjnego rozluźniania (Positional Release – wg. L. Chaitow).

Terapia ta pozwala niezwykle efektywnie i bezpiecznie walczyć z zaburzeniami dotyczącymi narządu ruchu, takimi jak: zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych, stany pourazowe tk. miękkich: stany po skręceniach, zwichnięciach, zerwaniach, naderwaniach, urazy i przeciążenia sportowe, ograniczenia ruchomości, bóle pochodzenia mięśniowo-powięziowego, przeciążenia związane z charakterem pracy, “bolesny bark”, “łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”, zespół cieśni nadgarstka, przeskakujące biodro i wiele innych...

 


 

Cel kursu: Celem kształcenia jest zapoznanie kursantów z zagadnieniami związanymi z punktami spustowymi oraz metodami rozpoznawania, protokołem diagnostycznym. Praktyczna część szkolenia, ma na celu przygotować uczestnika do pracy z pacjentem z zaburzeniami dotyczącymi narządu ruchu, takimi jak: zespoły bólowe kręgosłupa i stawów obwodowych, stany pourazowe tkanek miękkich: stany po skręceniach, zwichnięciach, zerwaniach, naderwaniach, urazy i przeciążenia sportowe, ograniczenia ruchomości, bóle pochodzenia mięśniowo-powięziowego, przeciążenia związane z charakterem pracy, „bolesny bark”, „łokieć tenisisty”, „łokieć golfisty”, zespół cieśni nadgarstka i wiele innych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie znał wskazania i przeciwskazania do terapii, szczególne miejsca powięzi oraz znaczenie struktur mięśniowo-powięziowych. Kursant w zakresie kompetencji społecznych szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne.

 


 

Grupa docelowa: Kurs przeznaczony jest dla fizjoterapeutów, lekarzy, studentów (min. 2 rok studiów).

 


 

Wymagania wstępne: Kursant posiada podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.

 


 

Zakres tematyczny:

 • Wprowadzenie do palpacji;

 • Definicja palpacji;

 • Fizjologiczne aspekty palpacji;

 • Definicje, charakterystyka, mechanizmy powstawania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych;

 • Typowe metody uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych (wady, zalety);

 • Przeciwwskazania do terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych;

 • Zasady związane z prowadzeniem terapii z wykorzystaniem technik uwalniania mięśniowopowięziowych punktów spustowych;

 • Omówienie typowych reakcji pozabiegowych związanych z terapią mięśniowo-powięziowych punktów spustowych;

 • Szczególne miejsce powięzi w procesie zaburzeń mięśniowo-powięziowych;

 • Powiązania mięśniowo-powięziowe;

 • Manualna terapia punktów spustowych w oparciu o poznane zależności układu mięśniowego, powięziowego i szkieletowego – przykładowe łańcuchy mięśniowo-powięziowe;

 • Znaczenie struktur mięśniowo-powięziowych dolnej części ciała na typowe zaburzenia układu ruchu;

 • Synteza poznanych technik uwalniania TrP z protokołem diagnostycznym, ocena możliwości terapeutycznych, omówienie klinicznych możliwości wykorzystania technik uwalniania punktów spustowych;

 • Planowanie terapii u pacjentów z typowymi zaburzeniami funkcjonalno-strukturalnymi przy wykorzystaniu technik uwalniania mięśniowo-powięziowych punktów spustowych;

 • Powiązania anatomiczne i funkcjonalne – wybrane koncepcje dotyczące tzw. Łańcuchów mięśniowo-powięziowych;

 • Ocena wzrokowa pacjenta;

 • Trening zdolności palpacyjnych;

 • Palpacja struktur mięśniowo-powięziowych;

 • Protokół diagnostyczny – holistyczny sposób diagnostyczny ciała pacjenta w ujęciu osteopatycznym;

 • Palpacja przykładowych mięśni – wyszukiwanie TrP;

 • Nauczanie techniki kompresji ischemicznej (jako techniki alternatywnej, od której odchodzi się we współczesnej fizjoterapii);

 • Nauczanie techniki pozycyjnego rozluźniania na strukturach mięśniowo-powięziowych;

 • Metoda różnicująca dysfunkcje jamy brzusznej;

 • Terapia z wykorzystaniem przykładowych sposobów uwalniania TrPs. Wybrane mięśnie okolicy: głowy, szyi, kończyn górnych wolnych, barku, klatki piersiowej, górnej części grzbietu, odcinka L/S kręgosłupa, powłok brzusznych, miednicy, stawu biodrowego, kończyn dolnych wolnych.


 

Zgłoszenie na kurs

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie następujących dokumentów:

 1. Formularza zgłoszeniowego
 2. Kopii dyplomu fizjoterapeuty lub lekarza
 3. Kopii wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł na poniższy rachunek bankowy:
  Dane do przelewu:
  Fizjoactiv  ul. Bursaki 17   20-150 Lublin
  Alior Bank nr konta 22 2490 0005 0000 4500 9105 5725
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, nazwa i termin kursu.

Powyższe dokumenty proszę przesłać jako załącznik na adres fizjoactiv@gmail.com

Czas wpłynięcia maila i zaliczki będzie decydował o kolejności na liście uczestników kursu.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną na podane adresy e-mailowe. W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie adresów e-mailowych i ich poprawne zapisywanie przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na kurs.

Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres fizjoactiv@gmail.com jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych przez firmy:

SYSTEMA Marcin Szkolnicki Łużycka 18A, 51-111 Wrocław, nip 8951771221

Karol Sitarz FIZJOACTIV ul. Bursaki 17 20-150 Lublin nip 919 168 71 70

Martyna Mazurek-Sitarz FIZJOACTIV ul. Bursaki 17 20-150 Lublin nip 716 26 76 079

Administratorzy danych przetwarzają dane do celów organizacji usług szkoleniowych.

Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

Przesłanie zgłoszenia na kurs jest również równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu organizacji kursów FIZJOACTIV (dostępny w zakładce "przed kursem")

 

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników

Nasi Partnerzy