Aktualności 2

Aktualności 2

III moduł

Kurs: Diagnostyka różnicowa i terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Odcinek piersiowy kręgosłupa, żebra, obręcz barkowa. Kliniczne aspekty układu pokarmowego

1. Anatomia palpacyjna kręgosłup piersiowy i klatka piersiowa

1.1 Kostne punkty odniesienia
• Wyrostki kolczyste kręgów C6 do Th12
• Stawy żebrowo-poprzeczne
• Kąty żeber (kąty żebrowe)
• Żebra
• Mostek:
   - Wcięcie szyjne mostka
   - Rękojeść mostka
   - Trzon mostka
   - Wyrostek mieczykowaty
   - Kąt mostka
• Staw mostkowo-obojczykowy
• Kąt dolny łopatki
• Brzeg przyśrodkowy łopatki
• Grzebień łopatki
• Kąt górno-przyśrodkowy łopatki
• Dół nadgrzebieniowy
• Dół podgrzebieniowy
• Wyrostek barkowego
• Staw barkowo-obojczykowy
• Wyrostek kruczy
• Głowa kości ramiennej
• Guzek większy i mniejszy kości ramiennej
• Bruzda międzyguzkowa
• Staw mostkowo-obojczykowy

1.2 Tkanki miękkie:
• Mięsień piersiowy większy
• Mięsień podobojczykowy
• Mięsień piersiowy mniejszy
• Głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia
• Mięsień kruczo-ramienny
• Mięsień naramienny
   - Część obojczykowa mięśnia naramiennego
• Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
• Mięsień zębaty przedni
• Mięsień podłopatkowy
• Kaletki maziowe:
   - Kaletka podbarkowa
   - Kaletka podnaramienna

1.3 Elementy naczyniowo-nerwowe:
• Gałęzie skórne nerwów międzyżebrowych
• Nerw piersiowy długi
• Nerw pachowy
• Żyła odpromieniowa
• Tętnica podobojczykowa
• Nerw piersiowy długi
• Tętnica pachowa
• Nerw pośrodkowy
• Nerw promieniowy
• Nerw mięśniowo-skórny

1.4 Węzły chłonne:
• Nadobojczykowe
• Podobojczykowe
• Pachowe

2. Protokół badania odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber

3. Diagnostyka różnicowa wykluczająca odcinka piersiowego i żeber

4. Protokół badania barku

5. Techniki- odcinek piersiowy i obręcz barkowa:
• Mobilizacje łopatki
• Mobilizacje tkanek przykręgosłupowych
• Dekompresja żebrowo-poprzeczna
• Korekcja tylno-boczna i przednio-przyśrodkowa dla żeber
• Technika JOHNS'a 1 i 2 żebro
• Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie klatki piersiowej
• Manipulacje odcinka piersiowego kręgosłupa
• Technika energii mięśniowej w pozycji siedzącej do zgięcia
• Technika energii mięśniowej w pozycji leżącej do wyprostu
• Techniki funkcjonalne stawowe do zgięcia i do wyprostu (FPR)
• Mobilizacja stawu mostkowo-obojczykowy
• Technika energii mięśniowej dla stawu obojczykowo-barkowego do rotacji zewnętrznej i wewnętrznej
• Mobilizacja głowy kości ramiennej ku tyłowi
• Mobilizacja głowy kości ramiennej doogonowo

6. Trzewia – diagnostyka różnicowa wykluczająca (układ pokarmowy)

7. Najczęściej powstające powiązania mięśniowo-powięziowe
Powiązania dotyczące dolnego kwadratu ciała:
- Obręcz barkowa
- Kręgosłup piersiowy
- Kręgosłup lędźwiowy
- Przepona
- Miednica
- Kończyna dolna

8. Integracja technik manualnych - zajęcia kliniczne

 

Zbliżające się kursy

Terapia POLARITY
Bilateralna Integracja
Masaż KOBIDO
Rehabilitacja w STOMATOLOGII
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników