Aktualności 2 aktualności 4 Aktualności 1

Aktualności 2

aktualności 4

Aktualności 1

V moduł

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników

Nasi Partnerzy