Aktualności 2 Aktualności 3 aktualności 5

Aktualności 2

Aktualności 3

aktualności 5

V moduł

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników