Aktualności 3 aktualności 4 Aktualności 1

Aktualności 3

aktualności 4

Aktualności 1

Rehabilitacja w STOMATOLOGII

Rehabilitacja w STOMATOLOGII

 

Cena:    1 200 PLN  W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje skrypt.

Termin:    17-18.06.2023r.  kurs rozpoczyna się w sobote o godz. 14.00

NOWA CENA KURSU: 1500 PLN

Czas trwania kursu:  16 godzin dydaktycznych

 


 

DOTACJE na szkolenia

Przypominanmy o możliwościach pozyskania wsparcia na nasze szkolenia. Ten kurs znajdziesz w Bazie Usług Rozwojowych, gdzie mikro i mały praedsiębiorca może otrzymać nawet 80% dofinansowania dla siebie i swoich pracowników.

Link do karty usługi rozwojowej Rehabilitacja w stomatologii  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=1440705

 

Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem możesz starać się nawet o 100% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez odpowiedni Urząd Pracy

Więcej na temat dotacji w zakładce DLA KURSANTÓW   ->   WARTO WIEDZIEĆ  lub telefonicznie i mailowo

 


 

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, techników fizjoterapii, lekarzy dentystów, logopedów, neurologopedów, studentów fizjoterapii (ukończony II rok studiów), studentów stomatologii (ukończony II rok studiów), asystentek stomatologicznych, higienistek stomatologicznych

 


 Prowadzący: dr n. med. Michał Ginszt

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku Fizjoterapia. Adiunkt w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 • Prowadzenie zajęć ze studentami fizjoterapii z zakresu Fizjoterapii w Stomatologii
 • Prowadzenie zajęć na kursach specjalizacyjnych z zakresu protetyki stomatologicznej dla lekarzy-dentystów
 • Prowadzenie zajęć na kursach specjalizacyjnych z zakresu medycyny sportowej dla lekarzy
 • Prowadzenie szkoleń dla fizjoterapeutów w ramach współpracy z Krajową Izbą Fizjoterapeutów podczas realizacji projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia".

Członek międzynarodowych stowarzyszeń naukowych:

 • The International Association for the Study of Pain
 • The SIG on Orofacial and Head Pain, IASP

Recenzent w międzynarodowych czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor:

 • Journal of Pain Research (2.581 IF)
 • PLOS one (2.806 IF)
 • Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology (0.495 IF)
 • International Archives of Public Health and Community Medicine
 • International Journal of Foot and Ankle
 • Annals of Psychiatry and Mental Health
 • American Journal of Sports Science
 • International Journal of Pediatric Research

Autor wielu zagranicznych i krajowych publikacji naukowych  o tematyce dysfunkcji układu stomatognatycznego:

 • Punkty KBN/MNiSW: 442
 • Punkty IMPACT FACTOR: 11,426

– Specjalista ds. mechanizmów biologicznych – Flow Centrum Badawcze

– CEO w Significant Results

– Uczestnik międzywydziałowych projektów badawczych z zakresu rehabilitacji stomatologicznej

– Uczestnik międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 


 

Kurs składa się z części praktycznej i teoretycznej w łącznej ilości 16 godzin dydaktycznych.


W oparciu o założenia aktualnych doniesieniach naukowych oraz o doświadczenie kliniczne prowadzącego przedstawiona zostanie metodologia diagnostyki i terapii pacjentów z dysfunkcjami w obrębie narządu żucia.

Niniejszy kurs ma na celu przedstawienie praktycznego i interdyscyplinarnego podejścia do rehabilitacji zaburzeń w obrębie układu
stomatognatycznego takich jak bruksizm, ból mięśniowo-powięziowy mięśni żucia czy dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

W czasie kursu uczestnicy nauczą się diagnozować i leczyć pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia, przy współpracy ze specjalistami z zakresu stomatologii, neurologii, psychologii czy logopedii.

Kurs wzbogacony jest ponadto o analizę i interpretację wyników badań dodatkowych takich jak elektromiografia powierzchniowa czy badania obrazowe narządu żucia, co jest niezwykle cennym narzędziem diagnostycznym dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia.


 Program kursu:


1. Wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia rehabilitacji stomatologicznej
2. Wywiad i dokumentacja medyczna w rehabilitacji stomatologicznej
3. Anatomia funkcjonalna i diagnostyka różnicowa zaburzeń w obrębie narządu żucia
4. Klasyfikacja bólu w obrębie twarzoczaszki
5. Choroby i dysfunkcje w obrębie układu stomatognatycznego - diagnostyka i leczenie
6. Badania dodatkowe w diagnostyce zaburzeń narządu żucia - analiza i interpretacja
wyników
7. Terapia manualna układu mięśniowego narządu żucia i stawów skroniowo-żuchwowych
8. Fizykoterapia w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia
9. Diagnostyka i terapia mięśni szyjnego odcinka kręgosłupa w odniesieniu do narządu żucia
10. Kinesiotaping w obrębie głowy i szyi
11. Zatokowe bóle głowy - metody terapeutyczne|
12. Manualne techniki relaksacyjne u pacjentów z zaburzeniami w obrębie narządu żucia
13. Autoterapia zaburzeń narządu żucia
14. Szynoterapia
15. Programowanie rehabilitacji stomatologicznej

 


 Zgłoszenie na kurs

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie następujących dokumentów:

 1. Formularza zgłoszeniowego
 2. Kopii dyplomu ukończenia studiów (nie dotyczy studentów)
 3. Kopii wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł na poniższy rachunek bankowy:
  Dane do przelewu:
  Fizjoactiv ul. Krochmalna 3   20-401 Lublin
  Alior Bank nr konta: 22 2490 0005 0000 4500 9105 5725
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, nazwa i termin kursu.

  Powyższe dokumenty proszę przesłać jako załącznik na adres: fizjoactiv@gmail.com

  Czas wpłynięcia maila i zaliczki będzie decydował o kolejności na liście uczestników kursu.

  Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną na podane adresy e-mailowe. W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie adresów e-mailowych i ich poprawne zapisywanie przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na kurs.

  Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres fizjoactiv@gmail.com jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych przez firmy:

  Karol Sitarz FIZJOACTIV ul. Krochmalna 3  20-401 Lublin nip 919 168 71 70

  Martyna Mazurek-Sitarz FIZJOACTIV ul. Krochmalna 3  20-401 Lublin nip 716 26 76 079

  Administratorzy danych przetwarzają dane do celów organizacji usług szkoleniowych.

  Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

  Przesłanie zgłoszenia na kurs jest również równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu organizacji kursów FIZJOACTIV (dostępny w zakładce "przed kursem")

 

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników

Nasi Partnerzy