Kursy Sport Kinesiology Taping BE fizjo ACTIV Kursy nie tylko dla fizjoterapeutów

Kursy

Fizjoactiv – Kursy i szkolenia dla fizjoterapeutów. Organizujemy profesjonalne kursy doszkalające dla fizjoterapeutów i nie tylko.

Sport

Rehabilitacja sportowa. Jesteśmy przekonani, iż dzięki naszej terapii zapewnimy naszym pacjentom usługi najwyższej jakości, by nawet po najcięższej kontuzji mogli cieszyć się większą sprawnością, zdrowiem i zadowoleniem z życia.

Kinesiology Taping

Kinesiology taping. Metody terapii, jakie proponujemy naszym Pacjentom to obecnie najskuteczniejsze techniki stosowane w rehabilitacji.

BE fizjo ACTIV

                                 Cenrtum Szkoleniowe FIZJOACTIV powstało z myślą o aktywnych terapeutach Zapraszamy do skorzystania z kursów w naszej ofercie.

Kursy nie tylko dla fizjoterapeutów

 Organizowane przez nas szkolenia adresujemy do szerokiego grona specjalistów zajmujących się leczeniem narządu ruchu i pracą z ciałem.                                 

Ocena neurorozwojowa dziecka...

 

Ocena neurorozwojowa dziecka i przykłady postępowania fizjoterapeutycznego.

Prowadząca: mgr Marta Kościk

Termin:  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na szkolenie. NOWY TERMIN kursu zostanie ustalony po zebraniu się minimalnej liczby uczestników.

Miejsce:   Lublin

Cena: 1500zł

 


 

Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom tematyki diagnostyki i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych. Kurs stworzony jest między innymi w oparciu o wiadomości i założenia koncepcji NDT-Bobath, metody Integracji Sensorycznej, usprawniania funkcjonalnego.

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia terapii dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalnymi.

Szkolenie jest przeznaczone dla fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, pedagogów, logopedów, rodziców.

Kurs obejmuje 36 godzin dydaktycznych teoretycznych i praktycznych - 4 DNI SZKOLENIOWE.

 


 

Program szkolenia:

1.Rozwój ośrodkowego układu nerwowego w okresie pre- i postnatalnym. Rozwój narządów zmysłu.

2.Analiza rozwoju dziecka 0-12 msc. Przebieg rozwoju ruchowego dziecka z uszkodzonym ośrodkowym układem nerwowym

3.Neurofizjologiczne podstawy usprawniania dziecka w oparciu o metody stosowane w fizjoterapii pediatrycznej. Dobór technik fizjoterapeutycznych w zależności od problemu pacjenta- praca na matach.

4.Demo pracy z pacjentem. Wyznaczanie problemu głównego- praca w oparciu o demo pracy z pacjentem

5.Techniki pracy wykorzystywane w fizjoterapii dziecka z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, planowanie terapii - praca na matach. Ustalanie celów terapii bliższych i dalszych.

6.Tworzenie Karty Pacjenta jako ważny element planowania i monitorowania terapii. Dobór technik fizjoterapeutycznych w zależności od problemu pacjenta- praca na matach.

7.Zaopatrzenie ortopedyczne jako bardzo istotny element terapii dziecka z problemem neurologicznym. Omówienie zasad pozycjonowania dziecka

8.Rozwiązywanie problemów terapeutycznych w grupach

9.Analiza rozwoju dziecka uwzględniając najczęściej spotykane problemy (asymetria ułożeniowa, ZOKN, kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo- rdzeniowa). Wywiad, badanie pacjenta, tworzenie Karty Pacjenta

10.Wybrane techniki pielegnacyjne – praca na lalkach

11.Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii dziecka w pierwszym półroczu- demo pracy z pacjentem. Omówienie terapii

12.Stymulacja rozwoju dziecka- dobór odpowiednich środków – praca na lalkach. Rozwiązywanie problemów terapeutycznych zgłaszanych przez uczestników.

13.Rozwój dziecka urodzonego przedwcześnie. Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii dziecka w drugim półroczu- demo pracy z pacjentem.

14.Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii dziecka w drugim półroczu- praca na lalkach. Omówienie akcesoriów/sprzętów dostępnych na rynku stosowanych w codziennej opiece nad dzieckiem.

15.Zasady współpracy z rodziną dziecka jako istotny czynnik skuteczności w terapii dziecka.

 


 

Prowadzący:

mgr Marta Kościk – fizjoterapeutka, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby oraz Baby Advance, instruktor Masażu Shantala. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu fijoterapii pediatrycznej min. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa, Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej oraz licznych warsztatów o tematyce neurorozwojowej. Od 15 lat zajmuje się terapią dzieci.

 


 

Zgłoszenie na kurs

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje przesłanie następujących dokumentów:

 1. Formularza zgłoszeniowego
 2. Kopii dyplomu fizjoterapeuty (nie dotyczy studentów)
 3. Kopii wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł na poniższy rachunek bankowy:
  Dane do przelewu:
  Fizjoactiv ul. Bursaki 17   20-150 Lublin
  Alior Bank nr konta: 39 2490 0005 0000 4500 5993 5782 
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko kursanta, kurs rehabilitacyjny i termin kursu.

Powyższe dokumenty proszę przesłać jako załącznik na adres: fizjoactiv@gmail.com

Czas wpłynięcia maila i zaliczki będzie decydował o kolejności na liście uczestników kursu.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną na podane adresy e-mailowe. W związku z powyższym prosimy o uaktualnienie adresów e-mailowych i ich poprawne zapisywanie przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego na kurs.

Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres fizjoactiv@gmail.com jest równoznaczne z udzieleniem przez kursanta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów niezbędnych do realizacji usług szkoleniowych przez firmy:

Karol Sitarz FIZJOACTIV ul. Bursaki 17 20-150 Lublin nip 919 168 71 70

Martyna Mazurek-Sitarz FIZJOACTIV ul. Bursaki 17 20-150 Lublin nip 716 26 76 079

Administratorzy danych przetwarzają dane do celów organizacji usług szkoleniowych.

Dane są chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/.

Przesłanie zgłoszenia na kurs jest również równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu organizacji kursów FIZJOACTIV (dostępny w zakładce "przed kursem")

 

Zbliżające się kursy

KURS TERAPII MANUALNEJ

I moduł

Odcinek lędźwiwy kręgosłupa, miednica, biodro, udo. Kliniczne aspekty układu moczowo-płciowego.

Przed kursem

Dla uczestników

Nasi Partnerzy